RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ( Joly Sp. Z o.o.), ul. Bociania 36/28, 02-807 Warszawa,

2) kontakt z Administratorem danych – biuro@joly.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy

Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest obsługa klienta oraz marketing bezpośredni

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10-20 lat (na podstawie odrębnych przepisów)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

Polityka prywatności

 

Joly Sp. Z o.o.  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie rusznikarnia.warszawa.pl. Poniższy tekst określa zasady korzystania z naszych serwisów oraz ich politykę prywatności.

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.rusznikarnia.warszawa.pl (Polityka Prywatności).

Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca Joly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ( Joly Sp. Z o.o.), ul. Bociania 36/28, 02-807 Warszawa

NIP: 6112269064

Koncesja MSWiA B-300/2003

KRS Warszawa: 0000141453

 Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE - (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszych serwisów, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail i hasło dostępowe, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, poprosimy Cię też o dodatkowe dane, np.: imię i nazwisko i/lub dane kontaktowe.

 

W jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisach Usługodawcy oraz Sklepie Internetowym:

1. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zamówienia/Rezerwacji i/lub wizyty w Sklepie Internetowym;

2. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.

W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych przy rejestracji, oznaczonych w serwisach jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub rejestracji Konta Klienta.

Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

1. Sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,

2. Ewentualnego dochodzenia roszczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. Tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,

4. Dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

1. Marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

2. Otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

Dane zbierane podczas rejestracji służą wyłącznie do zalogowania się do naszych serwisów i weryfikacji użytkowników.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  • Tak długo jak jest to potrzebne do realizacji czynności związanych z usługą;
  • Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Niektóre dane jesteśmy zobowiązani przetrzymywać dłużej:

  • Dane, do których pobierania jesteśmy zobligowani na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 (Dz. U. 2012 poz.1008) w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - 10 lub 20 lat.
  • Dane, których archiwizowanie jest wymagane przez przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości - na chwilę obecną, zgodnie z przepisami - 5 lat;
  •  

Jakie przysługują Ci prawa?

Masz prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, możesz od nas otrzymać odpowiedź drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Ciebie sposób.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z naszych serwisów, to po zalogowaniu się do systemu możesz wprowadzić zmiany danych podanych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu. W sprawie usunięcia danych prosimy o kontakt z nami: biuro@joly.pl.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka.

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 

Statystyki serwisu

Nasze serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w serwisach, np. określenia popularności poszczególnych podstron lub oglądanych produktów.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Jako Administrator danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe komunikacja między Twoim komputerem a naszymi serwerami jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami: biuro@joly.pl.

Rusznikarnia Warszawa

Naprawa renowacja broni palnej

Sprzedaż broni i amunicji

Komis broni używanej

 

Joly Sp. z o.o.

ul. Bociania 36/28, 02-807 Warszawa

NIP: PL 6112269064

REGON: 271068380 

KRS: 0000141453

 

Konto bankowe mBank

67 1140 2004 0000 3202 7823 4247 

 

Sprawdź

Sprawdź